Вокални школи МОНТФИЗ

Школи МОНТФИЗ
Прием 2014/2015 - пролет

Актьорски школи, Вокални школи, Школи по творческо писане и мислене, Школи по Фотография, Курсове "Учене през целия живот", Танцов център

За информация и записване: ВИЖТЕ ТУК
Или на телефон: 089 911 82 52.

 

Вокални школи 

Младежка вокална школа

възрастова граница: 14-25 год.
художествен ръководител: Петя Диманова
вижте повече

Детска вокална школа

възрастова граница: 9-13 год.
художествен ръководител: Петя Диманова

 


 

Обучението във Вокални школи МОНТФИЗ включва:

- теоритични основи на певческото изкуството;

- упражнения за дишане, артикулация и звукоизвличане;

- работа за диапазон – разширяване и изравняване;

- упражнения за вокална постановка, фраза и динамика;

- сценично поведение и техники за овладяване на сценичната треска;

- микрофонна техника и пеене със синбек;

- едногласно и многогласно пеене;

- развиване на артистичността и самочувствието;

- изучаване на характерни похвати на пеенето в различни музикални стилове – поп, рок, джаз, госпъл, фолклор.

 

Обучението по вокално майсторство обхваща две нива, или общо две академични години:

Първо ниво (10 месеца) се състои от два модула, всеки по 5 месеца. Второ ниво (11 месеца) също се състои от два модула, съответно по 5 и по 6 месеца. В края на всеки модул курсистите представят на сцена финална продукция пред публика и получават Удостоверение за завършен етап от обучението.

След успешно завършване на двете нива на обучение курсистите могат да продължат заниманията и сценичните си изяви в Елитна вокална формация към Музикални школи МОНТФИЗ.

Музикални школи МОНТФИЗ реализират сценични изяви и участия в концерти и шоу програми.