Контакти

Централен офис на ШКОЛИ МОНТФИЗ
София, ул. "Клокотница" 29, ет. 5
приемно време: от понеделник до петък, от 13.00 до 17.00

E-mail: schools@montfiz.com

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

0899 11 82 52 - Актьорски школи, Актьорски курсове, Вокални школи, Школи по творческо писане и мислене, Курсове "Учене през целия живот"
0895 15 82 82 - Танцов център МОНТФИЗ