Контакти

Централен офис на ШКОЛИ МОНТФИЗ
София, ул. "Върбица" 12, Независим театър (до пресечката с бул. "Евлоги и Христо Георгиеви")
приемно време: от понеделник до петък, от 13.00 до 17.00

E-mail: schools@montfiz.com

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

098 897 17 85 - Актьорски школи, Актьорски курсове, Вокални школи, Школи по творческо писане и мислене, Курсове "Учене през целия живот"
089 472 70 38 - Танцов център МОНТФИЗ