Петя Колева

PK_2013.JPG
Преподавател по: 
PROF - ENGLISH - arts and culture
Преподава в МОНТФИЗ от: 
2013
Биография: 

Д-р Петя Колева е ангажирана с управление на проекти в сектор „култура” от 2000 г. Тя е „лауреат” на англоезичната международна програма за професионално развитие в академия на изкуствата “Ян ван Айк” Холандия и “магистър с Отличие” от международна англоезична програма „Общество и Политика” на Централен Европейски Университет. Тя е също „магистър” по “Британистика” от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” със специализация в Eurocentre Cambridge, UK и сертификат за преподавател на „Business English”.

От 1997 – 1999 Петя Колева преподава на младежи и на възрастни английски език, с много високо ниво на успеваемост на учениците и курсистите.
От 2000 до 2008 г. е експерт на Европейската Лига на Висшите Учебни Заведения по Изкуствата и отговаря за работата на работни екипи и проекти с финансиране от Европейския Съюз.
От 2004 г. работи в програми на Агенциите на Европейския Съюз, отговорни за Изследователска Дейност, за Култура и Медии и за Развитие.
От 2011 г. е експерт на Европейската Културна Фондация.

Тя има редица изследвания и публикации на английски език в областта на изкуствата, обществото и медиите, културните и творческите индустрии, културните политики, както и участия в артистични проекти, фестивали и изследователски мрежи.

В последните години стремежът за по-високо професионално ниво на европейското сътрудничество в България породи идеята за създаване на специален курс по бизнес английски език за категорията „мениджъри на артистични проекти” и „ управители на организации с културна дейност”.

В своята практика д-р Колева вярва на екипния дух и обмена в партньорство, затова и в курса на обучение се предвижда участие на гост лектори със специфичен опит.