Димитър К. Димитров

18.jpg
 2.JPG
 2-1.JPG
Преподавател по: 
Актьорско майсторство
Преподава в МОНТФИЗ от: 
април 2005 до юни 2006