Съвет на курсистите

Създаденият към Актьорски школи МОНТФИЗ Съвет на курсистите функционира от 2009 г. В него членуват курсисти от всяка група в мрежата на Младежки актьорски школи МОНТФИЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Председател на Съвета е курсист, избран с явно гласуване от останалите членове. Мандатът на Председателя е 2 г. и подлежи на промяна при възникнали допълнителни обстоятелства. От 2009 г. тази длъжност заема Валентин Стоев от група 03016 с худ. ръководител Мария Сапунджиева.

 

ЧЛЕНОВЕ:

Член на съвета може да бъде всеки един курсист, показал своята отговорна и ангажирана с дейността на школите позиция. Всяка група има право на двама представители в Съвета на курсистите. Всички членове гласуват с по един глас, като Председателят гласува с два.  Към настоящия момент членове на Съвета са:

Димитър Николов, Яна Христова, Михаела Захманова, Надин Гринберг, Теодора Иванова, Полина Катранджиева, Ярослав Марковски, Мила Иванова, Анна Манолова, Милена Ламбова и Никол Шопова.

На заседанията присъстват:

Управителят на школи МОНТФИЗ - г-н Слав Бойчев, Административният директор на школите - г-ца Силвана Цокова и Директор ПР и Реклама - г-н Николай Недеков.

 

ДЕЙНОСТИ:

Дейностите на Съвета на курсистите могат да се определят в следните насоки:

1. ДИСКУТИРАНЕ ПО ПРОБЛЕМИ - членовете на Съвета споделят проблемите, възникнали в групите, предлагат решения за избягването им, предават мнения и настроения на курсистите. Дискусиите по проблемите имат за цел оптималното протичане на отличен процес на обучение в школи МОНТФИЗ.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНИЦИАТИВИ - членовете предлагат инциативи и мероприятия, свързани с школите, които биха могли да допринесат за сплотяване на екипа, повишаване на нивото на обучение. Сред предложените и дискутирани за осъществяван в бъдеще програми и събития са: Спортно първенство, Туристически обиколки, Еко клуб, Срещи с актьори и т.н.

3. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ: Съветът на курсистите участва активно в организирането на мероприятия и в тяхната подготовка.

 

ЗАСЕДАНИЯ:

Съветът на курсистите заседава веднъж седмично в Централния офис на МОНТФИЗ.

 

СЪВЕТЪТ НА КУРСИСТИТЕ КАНИ ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ КУРСИСТ ДА ПОСЕТИ ЗАСЕДАНИЯТА И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ДЕЙНОСТТА МУ И НАЧИНА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ.

За информация и предварителна уговорка за посещение на заседанията - 0898 30 82 82