ПРОГРАМА НА МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ 2011

 

                място
  дата
Младежки дом
Паркетна зала
 
Младежки дом
Танцова зала
Младежки дом
Концертна зала
ДКТ
„В. Друмев”
Спортна зала „Младост”
23 юли
събота
 
 
 
 
19.30 - 20.30
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
 
 
24 юли
неделя
10.00 – 13.00
Георги Кадурин
 
 
14.00 – 17.00
Мария Сапунджиева 
Вяра Коларова
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
 
14.00 – 17.00
Йордан Славейков 
Димитър Димитров
 
17.30 – 19.00
Антон Григоров
 
10.00 – 13.00
Етиен Леви
10.00 – 13.00
Атанас Атанасов
 
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев 
Маргарита Младенова
 
25 юли
понеделник
10.00 – 13.00
Георги Кадурин
 
 
14.00 – 17.00
Мария Сапунджиева 
Вяра Коларова
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
 
14.00 – 17.00
Йордан Славейков 
Димитър Димитров
 
17.30 – 19.00
Антон Григоров
10.00 – 13.00
Етиен Леви
10.00 – 13.00
Атанас Атанасов
 
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев 
Маргарита Младенова
 
Концертна зала, 20.00 – 21.15:
„Графити” по Лора Лазар
продукция на МОНТФИЗ-Шумен,пост. Кольо Стайков
 
26 юли
вторник
10.00 – 13.00
Георги Кадурин
 
 
14.00 – 17.00
Мария Сапунджиева 
Вяра Коларова
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
 
14.00 – 17.00
Йордан Славейков 
Димитър Димитров
 
17.30 – 19.00
Антон Григоров
 
10.00 – 13.00
Етиен Леви
10.00 – 13.00
Атанас Атанасов
 
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев 
Маргарита Младенова
 
Концертна зала, 20.00 – 21.15:
„Пагане”
продукция на МОНТФИЗ-Шумен,
сценарий и режисура Николай Недеков
 
27 юли
сряда
10.00 – 13.00
Георги Кадурин
 
 
14.00 – 17.00
Мария Сапунджиева 
Вяра Коларова
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
 
14.00 – 17.00
Йордан Славейков 
Димитър Димитров
 
17.30 – 19.00
Антон Григоров
10.00 – 13.00
Етиен Леви
 
 
10.00 – 13.00
Атанас Атанасов
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев 
Маргарита Младенова
 
Концертна зала, 20.00 – 21.00:
Българска любовна лирика – композиции
продукция на МОНТФИЗ-София,
пост. Д. Димитров и Й. Славейков
 
 
 
28 юли
четвъртък
10.00 – 13.00
Георги Кадурин
 
 
14.00 – 17.00
Мария Сапунджиева 
Вяра Коларова
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
 
14.00 – 17.00
Йордан Славейков 
Димитър Димитров
 
17.30 – 19.00
Антон Григоров
 
10.00 – 13.00
Етиен Леви
10.00 – 13.00
Атанас Атанасов
 
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев 
Маргарита Младенова
14.00 – 15.00
Indra Kumari: Indian Dances
 
15.15 – 16.15
Костадин Костадинов:
hip-hop in salsa
 
16.30 – 18.00
Стефи и Адриан:
Argentine Tango
 
18.15 – 19.15
Dimitris & Stella: Cha-cha-cha
 
21.30 – 03.00
Welcome Party
 
 
Концертна зала, 20.00 – 21.15:
Двубой” по Иван Вазов
продукция на МОНТФИЗ-София,
пост. М. Сапунджиева, Гергана Тодева, Вяра Коларова
 
29 юли
петък
10.00 – 13.00
Георги Кадурин
 
 
 
 
 
 
14.00 – 17.00
Мария Сапунджиева 
Вяра Коларова
 
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
 
 
 
 
 
14.00 – 17.00
Йордан Славейков 
Димитър Димитров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30 – 19.00
Антон Григоров
 
10.00 – 13.00
Етиен Леви
10.00 – 13.00
Атанас Атанасов
 
 
 
 
 
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев 
Маргарита Младенова
 
10.00 – 11.00
Indra Kumari: Indian Dances
 
11.15 – 12.15
Костадин Костадинов:
Reggaeton
 
12.30 – 14.00
Стефи и Адриан:
Argentine Tango
 
15.00 – 16.00
Leon Rose:
Footwork on 1
 
16.15 – 17.15
M. Fernandez:
Stage Choreography
 
17.30 – 18.30
M. Fernandez:
Stage Choreography
 
18.45 – 19.45
Leon Rose:
Shines and Techniques Break on 2
 
21.30 – 03.00
Party &
“Juan & Juanita Salsa Fever”
 
30 юли
събота
10.00 – 13.00
Георги Кадурин
 
 
 
 
 
 
 
14.00 – 17.00
Мария Сапунджиева 
Вяра Коларова
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
 
 
 
 
 
 
14.00 – 17.00
Йордан Славейков 
Димитър Димитров
 
17.30 – 19.00
Антон Григоров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 – 13.00
Етиен Леви
10.00 – 13.00
Атанас Атанасов
 
 
 
 
 
 
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев 
Маргарита Младенова
10.00 – 11.00
Indra Kumari: Indian Dances
 
11.15 – 12.15
Костадин Костадинов: Reggaeton
 
12.30 – 13.30
Стефи и Адриан:
Argentine Tangо

 

13.30 – 14.30
Стефи и Адриан:
Argentine Tangо

15.00 – 16.00

Leon & Dotty:
Crazy patterns on 1
 
16.15 – 17.15
M. Fernandez:
Stage Choreography
 
17.30 – 18.30
Leon & Dotty:
Shines and patterns on 2
 
18.45 – 19.45
Dimitris & Stella: Pachanga
 
21.30 – 03.00
Gala Night
 
 
Концертна зала
17.30 – 18.30: „Чайка” по А. П. Чехов
продукция на МОНТФИЗ-София,
пост. Д. Димитров и Й. Славейков
 
 
 
20.00 – 21.15: „Сън в лятна нощ” от Уилям Шекспир продукция на МОНТФИЗ-София, пост. Слав Бойчев
 
31 юли
неделя
 
 
11.00 - 12.30
Стефи и Адриан:
Argentine Tango
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 – 11.00
Indra Kumari: Indian Dances
 
11.00 – 12.00
Melissa Fernandez: Musicality
 
12.15 – 13.15
Dimitris&Stella:
Partner work on 2
 
13.30 – 14.30
Стефи и Адриан:
Argentine Tango
 
14.45 – 15.45
Костадин Костадинов:
Afro Jazz
 
 
16.30 Концертна зала
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ 2011
 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      МЯСТО
 
ДАТА
Младежки дом 
Паркетна зала
Младежки дом Танцова зала
Младежки дом Концертна зала
ДКТ
„В. Друмев”
Спортна зала „Младост”
 
 
 
 
 
 
28 юли
четвъртък
10.00 – 13.00
Г. Кадурин
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
10.00 – 13.00
Етиен Леви
10.00 – 13.00
А. Атанасов
 
 
 
14.00 – 17.00
М.Сапунджиева
В. Коларова
14.00 – 17.00
Й. Славейков
Д. Димитров
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев
М. Младенова
13.30 – 14.30
Indra Kumari: Indian Dances
 
 
 
15.00 – 16.30
Костадин Костадинов: Hip hop in salsa
 
 
 
 
 
17.30 – 19.00
А. Григоров
 
 
16.45 – 18.15
Стефи и Адриан: Argentine Tango
 
18.30 – 19.30
Dimitris & Stella: Cha-cha-cha
 
 
Концертна зала, 20.00 – 21.15:
Двубой” по Иван Вазов
продукция на МОНТФИЗ-София,
пост. М. Сапунджиева, Гергана Тодева, Вяра Коларова
 
 
21.30 – 03.00
Welcome Party
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 юли
петък
10.00 – 13.00
Г. Кадурин
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
10.00 – 13.00
Етиен Леви
 
10.00 – 13.00
А. Атанасов
 
10.00 – 11.00
Indra Kumari: Indian Dances
11.00 – 12.30
Костадин Костадинов: Reggaeton
 
 
12.45 – 14.15
Стефи и Адриан: Argentine Tango
 
 
14.00 – 17.00
М.Сапунджиева   
В. Коларова
14.00 – 17.00
Й. Славейков  
Д. Димитров
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев
М. Младенова
15.00 – 16.00
Leon Rose: Footwork on 1
 
 
 
16.15 – 17.15
M. Fernandez: Stage Choreography
 
 
 
 
 
17.30 – 19.00
А. Григоров
 
 
17.30 – 18.30
M. Fernandez: Stage Choreography
 
 
 
 
 
18.45 – 19.45
Leon Rose:
Shines and Techniques Break on 2
 
 
 
21.30 – 03.00
Party &
“Juan & Juanita SalsaFever”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 юли
събота
10.00 – 13.00
Г. Кадурин
 
10.00 – 13.00
Ралица Бежан
 
10.00 – 13.00
Етиен Леви
 
10.00 – 13.00
А. Атанасов
10.00 – 11.00
Indra Kumari: Indian Dances
11.00 – 12.30
Костадин КостадиновReggaeton
 
 
12.45 – 14.15
Стефи и Адриан: Argentine Tangо
 
 
14.00 – 17.00
М.Сапунджиева 
В. Коларова
14.00 – 17.00
Й. Славейков 
Д. Димитров
 
14.00 – 17.00
Иван Добчев
М. Младенова
15.00 – 16.00
Leon & Dotty: Crazy patterns on 1
 
 
 
16.15 – 17.15
M. Fernandez: Stage Choreography
 
 
 
 
 
17.30 – 19.00
А. Григоров
 
 
17.30 – 18.30
Leon & Dotty:
Shines and patterns on 2
 
18.45 – 19.45
Dimitris & Stella: Pachanga
 
 
Концертна зала
17.30 – 18.30: „Чайка” по А. П. Чехов
продукция на МОНТФИЗ-София,
пост. Д. Димитров и Й. Славейков
 
20.00 – 21.15: „Сън в лятна нощ” от Уилям Шекспир
продукция на МОНТФИЗ-София, пост. Слав Бойчев
 
 
21.30 – 03.00
Gala Night
 
 
 
 
 
 
 
31 юли
неделя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 – 11.00
Indra Kumari: Indian Dances
11.00 – 12.00
Melissa Fernandez: Musicality
 
 
12.00 – 13.00
Dimitris&Stella:Partner work on 2
 
 
 
 
13.00 – 14.30
Стефи и Адриан:Argentine Tango
 
 
 
 
14.30 – 16.00
Костадин Костадинов: Afro Jazz
 
 
 
 
16.30 Концертна зала
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ 2011