"Зех тъ, Радке, зех тъ"

2005 год.
Режисьор: 
Димитър К. Димитров
Художествен ръководител: