Презентирай като в TED! Курс по Въздействаща комуникация

Старт на курса: 9 май, 19:00 часа
График: всеки вторник и четвъртък от 19:00 до 21:30 часа
Място: betahaus (Лозенец, ул. "Крум Попов" 56-58, виж на картата)
Продължителност: 21 академични часа (7 занятия).
Преподавател: Милена Хаджииванова

Цена на курса: 375 лв.

За записване и повече информация: 089 444 44 06

 

Курсът е изцяло практически. Провежда се под формата на тренинг в няколко направления:

1. Основни принципи на успешната презентация.

- Презентацията като вид комуникация
- Типове презентации и подходи при тях
- Основни принципи при презентацията
- Организиране на презентацията
- Елементи на презентацията
- Структура на презентацията
- Задача за самостоятелна работа: изготвяне на структура на предстояща презентация, съобразно изведените критерии и правила

2. Личен стил на презентатора

- Ефективно поведение по време на презентация
- Използване на пространството
- Използване на енергията на тялото (поза, жестове, мимики)
- Паравербална комуникация – сила, тон, модулация на гласа, паузи
- Взаимодействие с аудиторията – стимулиране на въпроси и дискусии
- Използване на зрителния контакт
- Заснемане с видеокамера - анализ

3. Работа с визуални помощни средства

- Видове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Визуалната концепция
- Използването на онагледяването при презентацията
- Използване на схеми, графики, картини
- Защо комуникацията с картини е по-ефективна? Анализ на видовете памет
- Текст и таблици, диаграми, абстрактни понятия
- Планиране на визуалните средства
- Правила за оформяне. Флип-чарт употреба
- Правила за POWER POINT презентация – примери от изпратените проекти; анализ
- Управляване на вниманието
- Откъс от филм за онагледяване ефекта на визуализациите при презентация
- Екипни задачи (работа в малка група)– подготовка и реализиране на откъс от презентация с подготовка на визуални материали

Обратна връзка и области за развитие.

 

За ръководителя на курса Милена Хаджииванова

Милена Хаджииванова е професионален треньор и коуч, основател и управител на консултантска компания Ейч Вижън.

Тя е психолог по образование, с магистърска степен по говорна терапия и магистър по клинична психология.

Притежава диплома за Certified Professional Coach по системата FWI’s Coaching System.
Като надграждане и допълнителна специализация, свързана с коучинг практиката, Милена Хаджииванова преминава и сертификация по програмата Executive and Corporate Coach Diploma, с акредитация от International Institute of Coaching and Mentoring and The Institute of Leadership & Management (ILM).

Милена Хаджииванова има повече от 18 години опит и професионална изява в различни области, свързани с развитие на човешкия капитал и стратегически HR мениджмънт. Предишният й професионален опит е като тренинг и HR директор на компании от реалния бизнес, а от повече от 10 години – консултант и стратегически партньор на редица български и международни компании в частта, свързана с управление на хора.

 

Опитът на Милена Хаджииванова като професионален треньор на среден и висш мениджмънт може да се онагледи с:

- над 2000 консултантски и тренинг проекта,
- обучени са над 11 500 мениджъри и специалисти,
- развила е повече от 50 обучителни теми в портфолиото си.

 

В треньорското портфолио на Милена Хаджииванова влизат теми като:

- Презентационни умения – master class – въздействащо присъствие и убеждаваща комуникация
- Story Telling – посланията, които въздействат
- Вербално и невербално усъвършенстване. Работа с гласа, дишането, думите и тялото при презентиране
- Автентично лидерство
- Комуникативни умения
- Умения за преговаряне
- Формиране и управление на екипи
- Мотивиране и ангажираност – в действие
- Коучинг и менторство
- Управление на представянето
- Вземане на решения
- Управление на конфликти
- Train the Trainers - обучение за обучители
- Емоционална интелигентност
- Промяна на фокуса отвътре-навън – личностно развитие
- Управление на промяната и др.

 

А ето и какво споделят участници от някои обучителни програми:

„Темите на тренинга бяха поднесени по начин, който те кара да ги осмислиш, а не само да чуеш информацията. Игрите бяха забавни и ангажиращи. Обучаващата Милена Хаджииванова прикова вниманието и интереса ни със своя професионализъм и харизма! Благодаря“ (Финансов Мениджър)

“Изключително приятна и усмихната личност, предостави ни информацията по начин - лесен за възприемане и съобразен с достатъчно практика за доброто му усвояване. Накара ме да се замисля върху това, което правя/не правя и да го променя по начин, полезен за всички около мен.“ (Ръководител отдел)

“Наистина професионално представяне от страна на обучаващия. За всички години във компанията не съм бил на по-приятно и полезно обучение. Ще бъда много по-уверен в уменията си да презентирам дори скучни неща пред разнообразна аудитория” (Ръководител екип)

 

Милена Хаджииванова притежава разнообразен опит с коучинг подхода, който прилага в различен контекст. Поставените цели във всеки един проект са свързани с повишаване личната ефективност и докосване до заключения потенциал на клиента – било то индивид или организация. Автор е на редица публикации и разработване на учебни материали.

Периодично има публични изяви и презентации, както пред студентска – така и пред бизнес и професионална общност.

 

089 444 44 06

schools@montfiz.com