Обучение

Обучението във всички клонове на Актьорски школи МОНТФИЗ протича съобразно обща програма, която е разработена в три варианта - съответно за младежките школи (14 до 25 години), за детските школи (6 до 13 години) и за школите за възрастни (над 26 години).

Обучението и за трите възрастови групи протича в четири нива. В края на всяко ниво се осъществява среща на курсистите с публика - под формата на продукции, представления и други. За всяко завършено ниво курсистите на Актьорски Школи МОНТФИЗ получават Сертификат.

Актьорски школи МОНТФИЗ работят съвместно и с училища - създават се групи специално за съответните учебни заведения. Програмата на тези групи е различна за всеки отделен случай - съобразена е с профила на учащите, заетостта им, изискванията на конкретното училище.

Актьорски Школи МОНТФИЗ организират и фирмени обучения - чудесна възможност за сплотяване на екипите в предприятия, фирми, други учреждения. Репетициите се провеждат в извънработно време - предимно вечер - на място в съответното учреждение или на някоя от нашите сцени. Този тип обучение осигурява едновременно качествено разтоварване на служителите на дадена фирма и перфектен тиймбилдинг.