Курс по актьорско майсторство за възрастни всеки понеделник и сряда от 18:00 до 20:00 часа!

Малко хора се замислят колко полезни са основните практически актьорски умения. Те имат приложение както във всяка една професия, така и в ежедневното ни общуване. За ефективната и успешна комуникация изключително важни са техниката на говора, силата на гласа, артикулацията, дикцията. Заниманията с актьорско майсторство спомагат за усъвършенстване на всички тези елементи от общуването. Стресът и напрежението пред аудитория успешно могат да бъдат преодолени с помощта на заниманията с актьорство.

Човешката природа следва естествената си нужда от постоянно развиване и усъвършенстване. Затова този курс е полезен както за комуникативните умения и свободата на себеизразяване, така и за подобряване на творческото и креативно мислене, уменията за работа в екип и за бърза и качествена релаксация и концентрация. Не на последно място изключително важни за всяка личност са разширяването на общата култура и личностното обогатяване.  

 

художествени ръководители Йордан Славейков и Димитър Димитров

 

Курсовете по актьорско майсторство за младежи и възрастни над 26 години се провеждат през седмицата - вечер, два пъти седмично. Едно занятие е с продължителност два и половина академични часа (по 45 минути), т.е. общо два астрономически часа на занятие.

 
Заниманията са изцяло практически.
 
Изучават се дисциплините: Актьорство за драматичен театър, Сценична реч и Сценично движение.
 
Обучението е организирано в две нива, всяко с по два модула.
 
Първи модул продължава 5 месеца (40 занятия).
 
В края на всеки модул се осъществява среща на обучаващите се с публика. След първия модул срещата е под форма на продукция от етюди.
 
 
Mясто на репетиции: МОНТФИЗ, Сцена "Христо Ботев"
(София, бул. "Христо Ботев" 71, ет. 2)
график: всеки понеделник и сряда от 18:00 до 20:00 часа
 
Предварителното записване е задължително на тел. 0899 11 82 52, всеки работен ден от 10:00 до 19:30 часа!