Група с худ. ръководител Башар Рахал - I ниво

Художествен ръководител: 

Група с худ. ръководител Башар Рахал и асистент преподаватели Ралица Паскалева и Зафир Раджаб.

Стартира на групата: март 2015.