Група с худ. ръководители ДИМИТЪР ДИМИТРОВ и ЙОРДАН СЛАВЕЙКОВ - II ниво

Художествен ръководител: 

Групата с художествени ръководители Димитър Димитров (актьор и режисьор) и Йордан Славейков (режисьор) започна обучението през месец юли 2010 г. - на Сцената на бул. Христо Ботев 71.

В края на месец октомври участниците в групата представиха пред публика финална продукция за Първо ниво - "Етюдни композиции". В момента те се обучават във Второ ниво по Общата програма за обучение на Младежки актьорски школи.