Група с худ. ръководители Михаил Милчев и Росица Гевренова - II ниво

Художествен ръководител: 
Асистент преподаватели: 

Група с худ. ръководители Михаил Милчев и Росица Гевренова.

Старт на групата: октомври 2014 година.