Група с худ. ръководител Антон Угринов - II ниво

Художествен ръководител: 
Асистент преподаватели: 

Група с худ. ръководител Антон Угринов и асистент преподавател Александър Хаджиангелов.

Старт на групата: ноември 2014 година.