Група с худ. ръководител ИВА ОГНЯНОВА

Художествен ръководител: 

Групата стартира обучението си през ноември 2010 г.

Участниците в нея (на възраст между 10 и 13 годин) в момента се обучават във Второ ниво по Общата програма за обучение на Детски актьорски школи МОНТФИЗ, след като в началото на месец февруари представиха финална продукция за завършване на Първо ниво.