Група с худ. ръководител ИВА ОГНЯНОВА

Художествен ръководител: 

Групата стартира обучението си през месец ноември 2010 г.

Участниците в нея (на възраст между 6 и 9 години) завършиха Първо ниво по Общата програма за обучение на Детски актьорски школи МОНТФИЗ, представяйки финална продукция в началото на месец март 2011 г. В момента се обучават във Второ ниво.