Група с худ. ръководител ХРИСТО ЧЕШМЕДЖИЕВ - II ниво

Художествен ръководител: 

Групата съществува от юли 2009 г.

Награди и участия: 

Участие в "Първи национален МОНТФИЗ фестивал - Шумен 2010" г. със спектаклите "Споко, играем Шекспир" и "Упражнения по стил" по Кьоно, худ. ръководител Христо Чешмеджиев.

Индивидуални награди и участия: 

Ярослав Марковски - III място в категорията "Най-добър актьор" на "Първи национален МОНТФИЗ фестивал - Шумен 2010".

Място за репетиции: 

На сцена "Христо Ботев"