Група на Неделчо Стойчев - Дежо 06030

Художествен ръководител: 

Групата стартира на 4 април 2009 г.

Заниманията се провеждат всяка събота и неделя.