Група с худ. ръководител ЕВА ТЕПАВИЧАРОВА

Групата стартира обучението си през 2008 г.

Участниците в нея (на възраст между 10 и 13 години) са преминали успешно три нива на обучение - с представяне пред публика на финална продукция в края на всяко ниво. В момента се обучават в четвърто, последно ниво по Общата програма за обучение на Детски актьорски школи МОНТФИЗ.

Място за репетиции: 

бул. Христо Ботев 71