група на ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ (начинаещи)

Художествен ръководител: 

Групата стартира на 7 ноември 2010г. В момента курсистите в нея се обучават във встъпителен курс, който завършва в края на февруари 2011-та. В началото на март обучението ще продължи в начален курс - до края на юни.

От следващия сезон завършилите началния курс тук ще имат възможността да продължат обучението си в подготвителен курс - в групата за напреднали. Предимството е, че там те ще работят с хора, които са вече трета и четвърта година в школата, което ще стимулира новите попълнения към конкуриране и към повече усилия. Практиката до момента показва, че това обстоятелство вдига изключително качеството на обучение.

Място за репетиции: 

Общински Младежки Дом - Шумен.