ЛЯТНО ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО - ВАРНА

Искате да се занимавате с театър в свободното си време?

Да се развивате и обогатявате непрекъснато? Да развивате вашето творческо мислене и въображение, вашите комуникативни умения, лидерски качества и самочувствие? Искате да преодолеете напрежението и притеснението пред аудитория?
Школи МОНТФИЗ са помислили за това!

Използвайте ЛЯТОТО, за да направите вашите първи стъпки в света на театъра.

Лятно творческо ателие по актьорско майсторство
с художествен ръководител СЛАВ БОЙЧЕВ
с асистент-преподаватели
АНТОН ГРИГОРОВ (сценично движение)

Възрастови групи: за всички навършили 14 г.
Период на провеждане: август 2012г от 18.30-21.30 часа
Място на провеждане: Клуб за творчество „Щурче“

Предварителното записване е задължително на тел 0897 81 82 82

За повече информация: varna@montfiz.com и на тел: 0897/ 81 82 82