Успешна стартова учебна година за курс “Писателят като Актьор” в МОНТФИЗ

Дата и час на провеждане: 
Неделя, 8 Юли, 2012 - 15:00
         
          На 8 юли директорът на МОНТФИЗ Слав Бойчев връчи удостоверенията за завършено първо ниво на курсистките Адриана Спасова, Александра Корчева и Валентина Рашкова. Проектът за сборник с най-сполучливите им текстове в проза, лирика и драма носи заглавието “Бог, Непримиримост, Свобода” и е достоен финал на техния творчески труд. Те прочетоха части от всички творби, като коментираха разнообразните задачи – писане от натура, писане по ключова дума, разработване на конкретна тема в различни жанрове, писане на драматургичен етюд за конкретен актьор, актьорско изпълнение на етюд, монолог и др.
          Мая Кисьова, художествен ръководител на курса, благодари на МОНТФИЗ и лично на Слав Бойчев за доверието и открои ценния опит с всички 23-ма посетили за повече или по-малко време занятията през учебната година. Стремежът към себепознание е най-чистия порив, който може да задържи в подобен учебен процес завършили бакалавърска и магистърска степен специалисти, студенти.
          Доц. Деляна Манева, преподавател в Театрален департамент в НБУ, гост на презентацията, отбеляза, че всички велики драматурзи са били актьори, в продължението на този модел е и смисълът на курс “Писателят като Актьор”. Писателят Петър Чухов открои удоволствието, с което отличниците на курса изпълниха своите творби като индикатор за интерес и от страна на бъдещите читатели на сборника.