На 10 март в МОНТФИЗ - София стартира КУРС ПО ФОТОГРАФИЯ с преподавател АНТОН КРЪСТЕВ!

Дата и час на провеждане: 
Събота, 10 Март, 2012 - 14:00

Курсът по фотография е основно с практическа насоченост и предполага базови технически и естетически познания в тази област. Курсът залага на изпълнение на практически задачи по поставени теми, следвано от колективно обсъждане и оценяване. Чрез задачите курсистите ще придобият знания и умения за използване на различни фотографски похвати за постигане на желана цел в различните категории фотография:

· Портретна
· Пейзажна
· Street
· Групова
и други както в студио, така и в екстериорна среда.

В създадената творческа атмосфера ще се стимулира
креативното мислене и анализ на резултатите.
Курсът е насочен към онези, които желаят да се занимават с фотография - любителски или професионално, и предполага както
желание за работа и експериментиране, така и наличие на базова фотографска техника.

Възрастови граници: Младежи и възрастни над 16 години.

НАЧАЛО на курса: 10 март 2012 г. от 14.00 до 17.00

ЗАПИСВАНЕ: До 9 март в централния офис на МОНТФИЗ (София, бул. "Цар Освободител" 31) или на телефон 089 911 82 52 - всеки работен ден от 10.00 до 18.00 часа.

e-mail: schools@montfiz.com
www.montfiz.com

Очакваме ви!