Да приобщим детето към изкуството

Не подценявайте изкуството, то е важна част от живота на детето ви и стимулира неговото развитие.

Когато говорим за образованието на детето, ние имаме предвид умението му да чете, пише и извършва аритметични действия. Но общото образование не включва достатъчно възпитателния и образователен потенциал на литературата, театъра, киното, музеите, средствата за масова информация и за много деца остават недостъпни цели пластове от културата на миналото и настоящето. Приобщаването на детето към света на изкуството може значително да обогати духовния му свят, да разшири хоризонтите на мисленето и въображението, а също така да развие художествения вкус и  способността за критическо мислене.

Общите изследвания в последните години в областта на физиологията на мозъка доказват, че увеличаването на количеството занимания с музика и живопис помагат на учениците в усвояването на математиката и езиците. Американски учени доказват в своите изследвания, че децата от четири до седем години, които изостават в детската градина от връстниците си, благодарение на увеличените занятия по изкуства, са ги достигнали в четенето и математиката. Швейцарски и австрийски изследователи въвели при деца на възраст между 7 и 15 години  допълнителни занятия по музика за сметка на часовете по математика и езиците. Децата, обучаващи се по такава програма, за три години не само не изостанали от своите връстници, обучавани по нормалната програма, но и показали същото ниво на математически знания. При езиците успехите на тази група деца даже били по-високи, отколкото при тези, които са се занимавали повече.

По време на занятията по изобразително изкуство се развива речта при децата: усвояват названията на формите, цветовете и техните оттенъци, пространствените обозначения подпомагат обогатяването на речника, изказванията в процеса на наблюдение на предметите и при разглеждане на илюстрации и картини на художници влияят положително на разширяването на речниковия запас и формирането на свързаната реч.


Музика

 • Не ограничавайте детето си, даже съвсем малкото, в рамките на детските песнички. То трябва да слуша класическа музика, фолклор, джаз, църковна музика и т.н.

• Поощрявайте детето да се движи под ритъма на музиката.
Не се притеснявайте, ако отначало не го долавя, танцувайте
и пейте заедно с него, давайте му пример.
 
• Поощрявайте детето да съчинява собствена музика.Децата в предучилищна и начална училищна възраст много обичат да експериментират със звуците и на
тази възраст е подходящо да се купи синтезатор. А най-малките деца с удоволствие откриват света на звуците, „свирейки” с помощта на предметите от бита – лъжици, бутилки, тенджерки и др.
 
• Водете децата на концерти, даже и на самодейни, устройвайте си собствени домашни такива.
 
• На 6-8 години запишете детето на уроци по музика, като му позволите само да избере инструмента, на който иска да свири.           
 

Изобразително изкуство

• Колкото повече инструменти – моливи, бои и пластилин има детето, толкова по-разнообразно ще е неговото творчество. Много добре развиват въображението апликациите от хартия и тъкани.
 
• Предоставете на детето собствено място на стената, където да може да закача рисунките си или изрязани картинки от списания.
 
• Посещавайте музеи.    

 Театър

• Играйте с детето си на ролеви игри, даже и това да са в началото въображаема визита при лекаря или фризьорката.
 
• Децата обичат да си измислят костюми от стари дрехи. Не изхвърляйте старите дрехи и вещи – телефони, будилници и др. Да се играе с истински предмети носи по-голямо удоволствие, отколкото с играчки.
 
• По-големите деца могат да се запишат на театрален кръжок.
 
• Посещавайте детски театрални спектакли. Всички деца обичат да се пренасят във въображаем свят. След представлението обсъдете видяното.
 
 
Заниманието на децата с различни видове изкуство – това не е просто развлечение. Вие сте длъжни да се отнесете сериозно към интересите на детето и да се постараете да развиете талантите му. Но и не го притискайте твърде силно, за да не изчезне елементът на игра и развлечение. Детето трябва да има достатъчно свободно време, макар че свободното време при децата никога не е свързано с бездействие.

Източник: www.bg-mamma.com