Въздействаща комуникация

Милена Хаджииванова

Професионален коуч, основател и управител на консултантска компания Ейч Вижън.

Психолог с магистърска степен по говорна терапия и клинична психология.

Притежава диплома за Certified Professional Coach по системата FWI’s Coaching System.
Като надграждане и допълнителна специализация, свързана с коучинг практиката, Милена Хаджииванова преминава и сертификация по програмата Executive and Corporate Coach Diploma, с акредитация от International Institute of Coaching and Mentoring and The Institute of Leadership & Management (ILM).

Милена Хаджииванова има повече от 18 години опит и професионална изява в различни области, свързани с развитие на човешкия капитал и стратегически HR мениджмънт. Предишният й професионален опит е като тренинг и HR директор на компании от реалния бизнес, а от повече от 10 години – консултант и стратегически партньор на редица български и международни компании в частта, свързана с управление на хора.

Опитът на Милена Хаджииванова като професионален треньор на среден и висш мениджмънт може да се онагледи с:

- над 2000 консултантски и тренинг проекта, 
- обучени са над 11 500 мениджъри и специалисти, 
- развила е повече от 50 обучителни теми в портфолиото си.

В треньорското портфолио на Милена Хаджииванова влизат теми като:

- Презентационни умения – master class – въздействащо присъствие и убеждаваща комуникация
- Story Telling – посланията, които въздействат
- Вербално и невербално усъвършенстване. Работа с гласа, дишането, думите и тялото при презентиране
- Автентично лидерство
- Комуникативни умения
- Умения за преговаряне
- Формиране и управление на екипи
- Мотивиране и ангажираност – в действие
- Коучинг и менторство
- Управление на представянето
- Вземане на решения
- Управление на конфликти
- Train the Trainers - обучение за обучители
- Емоционална интелигентност
- Промяна на фокуса отвътре-навън – личностно развитие
- Управление на промяната и др.

 

В рамките на МОНТФИЗ Арт Фест 2017 Милена Хаджииванова ще проведе уъркшоп по Въздействаща комуникация, който ще се състои от шест занятия по два часа и половина (по едно занятие на ден).

Не е необходима предварителна подготовка, за да се включите в уъркшопа.