Театрознание и театрален мениджмънт - НАТФИЗ

Проф. д. и. н. Камелия Николова

Театровед, театрален изследовател и театрален критик, ръководител на катедра “Театрознание” и професор по История на европейския театър в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, театрален изследовател в Института за изследване на изкуствата към БАН и гост-лектор в НХА, НБУ и други университети, автор на много книги, изследователски проекти и текстове за театър у нас и в чужбина, редактор в няколко специализирани издания за театър, наука и култура, водещ на рубрика “Сцена” в “Литературен вестник”.

В рамките на МОНТФИЗ Арт Фест 2014 проф. д.и.н. Камелия Николова ще проведе кандидатстудентски консултации за всички, на които предстои кандидатстване за специалността "Театрознание и театрален мениджмънт" в НАТФИЗ "Кр. Сарафов".

Кандидатстудентските консултации ще бъдат отворени за посещение и от страна на желаещи да подобрят професионалната си квалификация, натрупвайки на семинарен принцип професионални познания в сферата на театралния мениджмънт.

За да се включите в кандидатстудентските консултации за НАТФИЗ и в семинарите на проф. д.и.н. Камелия Николова, трябва да се запишете за участие в МОНТФИЗ Арт Фест 2014. Вижте как

Можете да видите всички уъркшопи и кандидатстудентски консултации, включени в програмата на МОНТФИЗ Арт Фест 2014, Созопол, 27 юли-3 август - тук.

 

Биография на проф. д.и.н. Камелия Николова

Камелия Николова е професор по театрознание; театровед, театрален изследовател и театрален критик. Тя е ръководител на катедра “Театрознание” и преподавател по История на европейския театър и по Теория на режисурата в Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”, театрален изследовател в Института за изследване на изкуствата към БАН и гост-лектор в НХА, НБУ и други университети.

Завършва Театрознание в НАТФИЗ (1984) и специализира в областта на съвременния европейски театър и култура в Обществото за театрални изследвания към Британския театрален музей Лондон (1993) и в Университета в Глазгоу (1994). През 1994 г. защитава докторска дисертация на тема “Произход и естетически основания на театралната режисура”. През 2004 г. получава научната степен “доктор на изкуствознанието” за изследването си “Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни”.

От 1992 г. е асистент, доцент (1999) и професор (2006) по История на европейския театър в НАТФИЗ. Тя съчетава преподавателската си дейност с изследователска работа и критическа практика. От 1994 г. работи в Института за изследване на изкуствата към БАН, където печели конкурс за театрален изследовател и оттогава до днес е асистент, доцент (2001) и професор (2006) по театрознание.

Има множество участия в международни научно-изследователски проекти, конференции и фестивали във Великобритания, Полша, Австрия, Унгария, Словакия, Франция. Сред тях са участието й в подготовката на многотомен многоезичен речник на сценографските термини “New Theatre Words” (OISTAT, Sweden. 1998), в проекта на Международната организация за нова европейска драма THE FENCE, Лондон за издаване на електронен носител на 100 драматургични текста от европейските страни, написани след 2000 г. (2005) и представянето им на фестивали във Финландия, Великобритания и Австрия и в подготовката на “Digital Theatre Words” (OISTAT).

Член е на Сдружението на театроведите, драматурзите и театралните критици към САБ, Международната организация на театралните критици IATC, Комисията по публикациите на OISTAT и на Международната организация за европейска драма THE FENCE.

Носител е на наградата за театрална теория и критика ИКАР на Съюза на артистите в България за книгите "Другото име на модерния театър" (1996), "Експресионистичният театър и езикът на тялото" (2001), "Българското драматургично наследство: нови прочити" (2007, с колектив), “Британската драма 1945-1989” (2010), “История на българския театър”, том 4 (с колектив, 2012), на награда за театрална критика на фондация АСКЕЕР (1996), книгата й “Британската драма 1945-1989” е определена за едно от научните постижения на БАН за 2009 г.

От 1997 г. е редактор и автор на страница “Сцена” във в. “Литературен вестник”; член на редколегията на сп. “European Journal of Arts Education” (1999-2001); сп. “Homo Ludens” (от 2000), сп. "Следва" (от 2001), главен редактор на Годишника на НАТФИЗ (от 2001), заместник-главен редактор на сп. “Проблеми на изкуството” (от 2007), член на редколегията на сп. “Papers of BAS” (от 2014).

Автор е на книгите "Другото име на модерния театър" (1995), "Белези от нищото" (1998), "Експресионистичният театър и езикът на тялото" (2000), "Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни" (2004), “Театърът на границата на ХХ и ХХІ век” (2007), “Британската драма 1945-1989” (2009), “История на българския театър”, т. ІV (в колектив, 2011), “Българският театър след 1989 и новата британска драма” (2013). Нейни студии и статии в областта на историята на българския и европейския театър, теорията на драмата и представлението, съвременното театрално развитие и интердисциплинарните театрални изследвания са публикувани в Обединеното кралство, САЩ, Германия, Словакия, Чехия, Русия, Испания, Македония, Италия, Франция.

 

МОНТФИЗ

Театрална компания, Актьорски школи, Актьорски курсове, Вокални школи, Танцов център, Школи по творческо писане и мислене, Курсове "Учене през целия живот"

+359 89 911 82 52

www.montfiz.com

Други уъркшопи

Творческо писане и мислене

Георги Господинов

Сценична реч

Д-р Ралица Ковачева-Бежан

Актьорско майсторство

Леонид Йовчев

Пантомима - НАТФИЗ

Доц. д-р Александър Илиев